Rekonstrukce, fasády a stavby

ITAR s.r.o.
Vrchlického 105/50
150 00 Praha 5

Tel./Fax: 224 937 886
Tel./Fax: 224 937 059

E-mail: itar@itar.cz

IČ: 61065765
DIČ: CZ61065765

Škrétova 10, Praha 2

Rozsah prací: celková oprava fasády a střechy, restaurátorské práce na fasádě

Realizace: 2006

Investor: MČ Praha

Fotogalerie

thmb_skretova-10-praha-2.jpg
thmb_skretova-10-praha-2-86.jpg
thmb_skretova-10-praha-2-87.jpg
thmb_skretova-10-praha-2-88.jpg