Rekonstrukce, fasády a stavby

ITAR s.r.o.
Vrchlického 105/50
150 00 Praha 5

Tel./Fax: 224 937 886
Tel./Fax: 224 937 059

E-mail: itar@itar.cz

IČ: 61065765
DIČ: CZ61065765

Sokolská 56, Praha 2

Rozsah prací: celková oprava fasády, restaurátorské práce na fasádě a oprava balkónů

Realizace: 2009

Investor: MČ Praha

Fotogalerie

thmb_sokolska-56-praha-2-ip-pavlova.jpg
thmb_sokolska-56-praha-2-ip-pavlova-90.jpg
thmb_sokolska-56-praha-2-ip-pavlova-91.jpg
thmb_oprava-balkonu-sokolska-56-praha-2-ip-pavlova.jpg
thmb_oprava-balkonu-sokolska-56-praha-2-ip-pavlova-97.jpg
thmb_oprava-balkonu-sokolska-56-praha-2-ip-pavlova-98.jpg
thmb_oprava-balkonu-sokolska-56-praha-2-ip-pavlova-99.jpg
thmb_oprava-balkonu-sokolska-56-praha-2-ip-pavlova-100.jpg
thmb_oprava-balkonu-sokolska-56-praha-2-ip-pavlova-101.jpg
thmb_oprava-balkonu-sokolska-56-praha-2-ip-pavlova-102.jpg
thmb_sokolska-56-praha-2-ip-pavlova-103.jpg
thmb_nasi-odbornici-sokolska-56-praha-2-ip-pavlova.jpg